سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

باجتهاد تو ایام را قوام امور

باعتقاد تو اسلام را نظام عقود

جهان بدولت او دارد اتساق امور

هدی بحشمت او دارد انتظار ورود

استوار و شجاع باش و دلیر

در نفاذ امور شرع چو شیر

مدبران امور فلک ز راه ختن

به تیرگی ز حبش لشگری روان کردند

فَتُدرَکُ آمَالٌ وَ تُقضَی مَآرِبٌ

وَ تَحدُثُ مِن بَعدِ الاُمُورِ اُمُورُ

بسته دارد میان و بگشاید

نیک آسان و امور پس دشوار

همیشه تا زجهان نیست موضعی خالی

ز انقلاب امور و تقلب احوال

شکر آنرا که حق مفوض کرد

عالمی را به دولت تو امور

شدم بسعی تو مقبول منتظم احوال

شدم بفیض عطای تو مستقیم امور

اندر فنون فضل منش بودمی امام

وندر امور ملک منش بودمی مشیر


 • جستجوی نگار در حافظ
 • جستجوی باغ در همه ی آثار
 • جستجوی بیا عقل در عبید زاکانی
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی نمایش در همه ی آثار
 • جستجوی نیست در همه ی آثار
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی مرگ پدر در همه ی آثار
 • جستجوی پیمانه ام ز رعشه پیری به خاک ریخت در همه ی آثار
 • جستجوی زلف در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 407782