سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

امید نیست مرا گر کسی امید بود

امید منقطع و منقطع امید امید

امید نیست مرا کز کسی امید بود

امید منقطع و منفطع امید امید

تا ابد یا رب زتو من لطف ها دارم امید

از تو گر امّید بُرَّم از کجا دارم امید

گذشت امید و چون برقی درخشید

هماره کی درخشد برق امید

بزرگ امید را نزدیک خود خواند

به امید بزرگش پیش بنشاند

هرکسی امّید دارد از خدا وجز خدا

لیک عمری شد که از تو ،من تو را دارم امید

که ای تو بزرگ امید مردان

مرا از خود بزرگ امید گردان

ای برادر دانک شه زاده توی

در جهان کهنه زاده از نوی

از شام زاده صبحش و از صبح زاده عید

وز عید زاده مرگ بداندیش ابترش

به امید بزرگ بارخدای

بگسلانیده ام ز خلق امید

تعداد ابیات منتشر شده : 507705