سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگر زرین کلاهی عاقبت هیچ

اگر خود پادشاهی عاقبت هیچ

اگر جسمم بسوزی سوته خواهم

اگر چشمم بدوزی دوته خواهم

دشمن اگر اژدهاست، پیش سنانش

گردد چون موم پیش آتش سوزان

ندارم چون تو در عالم دگر دوست

اگر چه دوستی دشمن فعالی

همه عالم اگر شود دشمن

ما و آن دوست یگانهٔ ما

اگر مواجهه آید عدوت نشناسی

که هیچ وقت ندیدی ازو مگر که قفا

خوشا امید اگر آید فرادست

خوشا بخت کسی کاین دولتش هست

عذر خواه عبید بی چاره

کرم پادشاه می بینم

نشنود دل اگر بوم خاموش

نکند سود اگر کنم فریاد

اگر آیینه حسن است روشن

بگیرد زنگ، اگر آهی برآیدتعداد ابیات منتشر شده : 167058