سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آنکه گیلان ز اهتمامش رشک اقلیم بقاست

کار ایران با خداست

تا ببینیم آنکه سر ز احکام حق پیچدکجاست

کار ایران با خداست

هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست

کار ایران با خداست

سر شهریاران ایران زمین

که ایران بدو گشت تازه جوان

مذهب شاهنشه ایران ز مذهبها جداست

کار ایران با خداست

هند و ایران برادران همند

زبدهٔ نسل آریا و جمند

خسرو ایران به خون اندر تپید

کشور ایران به بدخواهان رسید

چون شه ایران والا به نسب

با شه ایران همتا به گهر

صحبت هند شد به نفت بدل

و اهل ایران ز صحبتش دژمند

بر چرخ فتاده نور ایران ملکست

واندر هر دل سرور ایران ملکست

تعداد ابیات منتشر شده : 508170