سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خادم پایگاه او کسری

حاجب بارگاه او قیصر

یارب این بارگاه دستورست

یا نمودار بیت معمورست

سوی بارگاه منوچهر شاه

به فرمان او برگرفتند راه

خدمت بارگاه مجلس او

عمره و مروه و صفا باشد

بدان طالع که پشتش را قوی کرد

پناهش بارگاه خسروی کرد

چاکر آستان او قیصر

حاجب بارگاه او فغفور

چو خیزد صدمت صیت جلالش

بود در بارگاه لایزالش

خواجهٔ بارگاه کونین اوست

سالک راه قاب قوسین اوست

خرفه پوشیست چرخ ارنه زدیش

رفعت بارگاه او مخراق

بارگاه تو کارگاه وجود

پایگاه تو پیشگاه صدور

تعداد ابیات منتشر شده : 505890