سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آتشی دیدم کو باغ مرا سوخت به خواب

سر این آتش و آن باغ به بر بگشایید

بارور باد همه شاخ تو در باغ بقا

زان که در باغ عطا سخت به آیین شجری

باغی است درگشاده در آن باغ بی عدد

بر هر دری شکفته از آن باغ یک شجر

باغ را هرگز نبودی آفت از باد خزان

گر ز ابر جود او بر باغ باریدی مطر

مجمر مشکین ز عود و باغ ز لاله

لاله نه بویا ز باغ و عود ز مجمر

از تو دلم به باغ و بهاری نمی کشد

باغ من است روی تو و نوبهار خط

هر طایر خوش نغمه که در باغ بهشت است

حسرت کشد از باغ گل و یاسمن تو

تا وقت خزان زرد بود باغ چو زر نیخ

تا وقت صبا سبز بود باغ چو زنگار

ملک سلطان را سعادت باغ دولت نام کرد

باغ دولت زو بهشت آیین شد و طوبی شجر

کرا پروای باغ امروز؟ بی دیدار روی او

که فردا باغ جنت نیز با دیدار خوش باشد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165