سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در مه تشرین اگر رخساره بنماید به باغ

آید اندر باغ نسرین در مه تشرین به بر

مرا بباده، نه باغ و بهار شد باعث

بهار و باغ چه باشد؟ که یار شد باعث

درین باغ از هوای تازه و تر

درختان را گذشته آب از سر

شهری القصه چو آن باغ بدید

گاو نفسش به چراگاه رسید

همه باغ پرسندس و پر صناعت

چو لفظ مطابق چو شعر مکرر

بفرخنده فال و بفرخنده اختر

به نو باغ بنشست شاه مظفر

در جهانی که نه گل بود و نه باغ و نه بهار

از گل روی توام، باغ بهاری بودست

به باغ مملکت از دشمنان خلل نرسد

که رای و حَز م تو آن باغ را چو پروین است

فروغ او به بزم باغ و راغ است

گل از صهبای او روشن ایاغ است

میان باغ و ابر اندر خلافی هست پنداری

که روی باغ خندان شد چو چشم ابر گریان شد

 • جستجوی ثبت در همه ی آثار
 • جستجوی شعر اختر سعد در حافظ
 • جستجوی غم در همه ی آثار
 • جستجوی بوستان در سعدی
 • جستجوی آواره در همه ی آثار
 • جستجوی معنی بیت در اقبال لاهوری
 • جستجوی موی در همه ی آثار
 • جستجوی بیتا در عبید زاکانی
 • جستجوی دود آهی است بنایی در پروین اعتصامی
 • جستجوی بیتا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165