سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

استلام حجر ندادش دست

بهره نظاره گوشه ای بنشست

دلیران همه نام جستند و ننگ

مرا بهره نمد بهنگام جنگ

بعد از آن در بهشت چون رفتی

از سلامت تو بهره بگرفتی

زمین آمد از اختران بهره مند

هم از هر سه ارکان ط چرخ بلند

مس و آهن ز زهره و بهرام

بهره مندند و نور یاب مدام

پسر ار مقبلست باکش نیست

ورنه زان مال بهره خاکش نیست

بی بهره ز دولت غم تو

از محنت ما خبر ندارد

جز از الطاف تو غمخواریم نیست

ز چشمت بهره جز بیماریم نیست

تنم از زندگانی بهره ور نیست

تو را از حال زار من خبر نیست

تن من موی شد بهر میانت

چو بهره از میان مویی ندارد

تعداد ابیات منتشر شده : 509640