سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بیت من گرنه به مدح تو بود باد خراب

بیت کان نبود بیت تو بیت الحزن است

راز دار و راز ما بیت الحرم

سوز ما هم ساز ما بیت الحرم

دم سحر حلال بیت دامست

که بیت لایقش بیت الحرامست

نخست بیت چو آغاز مدح خواهی کرد

جواب بدره دهد بیت را به بیت المال

مرا بیت الشرف بد خطهٔ شیراز و حرمانت

به جان بیت الشرف را بدتر از بیت الحزن دارد

محجوبه بیت زندگانی

شه بیت قصیده جوانی

بگردانم ز بیت الله قبله

به بیت المقدس و محراب اقصی

بدین هر بیت مویی میشکافم

که در هر بیت مویی میببافم

نهادیش رضوان به از بیت خویش

خنک آنکه دارد چنین بیت پیش

چندین هزار بیت بگفتند شاعران

یک بیت کس نگفت که باشد سزای یار

تعداد ابیات منتشر شده : 486383