سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

راز دار و راز ما بیت الحرم

سوز ما هم ساز ما بیت الحرم

دم سحر حلال بیت دامست

که بیت لایقش بیت الحرامست

نخست بیت چو آغاز مدح خواهی کرد

جواب بدره دهد بیت را به بیت المال

مرا بیت الشرف بد خطهٔ شیراز و حرمانت

به جان بیت الشرف را بدتر از بیت الحزن دارد

محجوبه بیت زندگانی

شه بیت قصیده جوانی

بگردانم ز بیت الله قبله

به بیت المقدس و محراب اقصی

نهادیش رضوان به از بیت خویش

خنک آنکه دارد چنین بیت پیش

چندین هزار بیت بگفتند شاعران

یک بیت کس نگفت که باشد سزای یار

مرا سجده گه بیت نبت العنب بس

که از بیت ام القری می گریزم

هر بیت که سید ز سر ذوق بگوید

سریست که مستان همه آن بیت سرایند


 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی جنگ در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خاک پا در همه ی آثار
 • جستجوی رجعت در همه ی آثار
 • جستجوی وارث در همه ی آثار
 • جستجوی دیو در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712