سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چون تربیت حیات کردی

حل همه مشکلات کردی

تا در جهان کمال نیابد ز مینییی

الا بیمن تربیت آسمانییی

از جمال و از جلال ذوالجلال

تربیت یابد دل مالایزال

می داد به لطف سازگاری

در تربیت مزاج یاری

در حق میشی که رمید از شبان

تربیت گرگ ستمکار به

میان تربیت زان روی میبند

که باشد در کنارت همچو فرزند

نظرت کرده تربیت جان را

یار او کرده نور ایمان را

شرم دار، ای پدر، ز فرزندان

ناپسندیده هیچ مپسند آن

با پسر قول زشت و فحش مگوی

تا نگردد لئیم و فاحشه گوی

تو بدارش به گفتها آزرم

تا بدارد ز کرده های تو شرم

تعداد ابیات منتشر شده : 509610