سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مستانه ز خویشتن فنا شو

رندانه بیا حریف ما شو

در بیابان طلب دیوانه شو

یعنی ابراهیم این بتخانه شو

ز توحید توحید آگاه شو

بیا همدم نعمت اللّه شو

ای کوه سپیدسر، درخشان شو

مانند وزو شراره افشان شو

لیک مقصود ازل تسلیم تست

ای مسلمان بایدت تسلیم جست

فارغ از اندیشهٔ اغیار شو

قوّت خوابیده ای ، بیدار شو»

تسلیم شو، وگرنه برای سبکسران

تابیده اند از رگ گردن طناب ها

در جهان روشن تر از خورشید شو

صاحب تابانی جاوید شو

دشمن بیزی ال بیر گؤره،تسلیم اولی ناچار

تسلیم اولوروق دشمنهناچار لیغمیزدان

هر دو کون وز حکم او یک جو

ز آنچه گفتم کراست بیرون شو؟

تعداد ابیات منتشر شده : 510165