سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

همچو آن روبه کم اشکم کنید

پیش او روباه بازی کم کنید

شما هر کسی چارهٔ جان کنید

خرد را بدین کار پیچان کنید

عاشقان را چو نامه باز کنید

نام من بر سرش طراز کنید

همه کینه را چشم روشن کنید

نهالی ز خفتان و جوشن کنید

باز این ذکر را اعاده کنید

شورش و وجد من زیاده کنید

همه رزم را دل پر از کین کنید

به ایرانیان پاک نفرین کنید

طلایه نگفتم که بیرون کنید

در و راغ چون دشت و هامون کنید

گفت حجتهای خود کوته کنید

پند را در جان و در دل ره کنید

به پیمانه، پاک از پلیدم کنید

همه دانش و داد و دیدم کنید

همچو شمعم بشبستان حرم یاد کنید

یا چو مرغم بگلستان ارم یاد کنید

 • جستجوی ت در همه ی آثار
 • جستجوی ایران در همه ی آثار
 • جستجوی خدا در شهریار
 • جستجوی موش در همه ی آثار
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی دلتنگ در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در سعدی
 • جستجوی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی بیا عقل در عبید زاکانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 505890