سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سوختم از آتش دل در میان موج اشک

شوربختی بین که در آغوش دریا سوختم

شمع و گل هم هر کدام از شعله ای در آتشند

در میان پاکبازان من نه تنها سوختم

جان پاک من رهی خورشید عالمتاب بود

رفتم و از ماتم خود عالمی را سوختم

ز تنهایی تن مسکین همایون

چو ناری باره او غرقه در خون

دلم در بند تنهایی بفرسود

چو بلبل در قفس روز بهاران

ما معتکف گوشهء تنهایی خویشیم

آن کعبه روانند که رفتار فروشند

بیا وحشی که عنقایی گزینیم

وطن در قاف تنهایی گزینیم

پای وفا بر پی غولان مدار

روی به بیغوله تنهایی آر

رهروی روی به تنهایی کرد

بهر حج بادیه پیمایی کرد

خیمه در عالم تنهایی زد

مرد حالی دم بینایی زد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165