سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بحر طبع تو کرده مالامال

درج نطق ترا به در ثمین

نیست غواص و برکشد هردم

نوکش از بحر غیب در ثمین

شکست پشت صدف تا لبت به حرف آمد

یتیم کرده گفتار توست در ثمین

چو از توسیف فرغانی سخن راند

همه آفاق پر در ثمین کرد

چو از تو سیف فرغانی سخن راند

همه آفاق پر در ثمین کرد

بیار لؤلؤ منظوم شعر ابن حسام

هزار در ثمین را ازو ثمن بشکن

وانک ز بهر نثار موکب قدرش

دامن افلاک پر ز دُرّ ثمین است

بر حسن ندبه اش حسن از چشم قطره ریز

کرده هزار در ثمین بر سمن نثار

شعر تو شعرست، لیکن باطنش پرعیب و عار

کرم بسیاری بود در باطن در ثمین

بخار دریا بر اورمزد و فروردین

همی فرو گسلد رشته های درّ ثمین


 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی حاصل عمر در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی پیکار در اسدی توسی
 • جستجوی پریشانم در همه ی آثار
 • جستجوی گنج در همه ی آثار
 • جستجوی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش در همه ی آثار
 • جستجوی شراب یار در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 380511