سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مهر جاهل را چنین دان ای رفیق

کژ رود جاهل همیشه در طریق

جاهل اگر رود زپی علم می شود

عالم محقق است که جاهل نمی شود

نقص باشد ز مرد صاحبدل

که بود همطویله جاهل

از پی مردم عالم همه جا عائله هاست

مردم جاهل در عائلهٔ خویش تک است

بر من به ملامت گر تشنیع زند جاهل

جهل است و گناه من در گردن جاهل شد

مدح جاهل به صورت ار مدح است

گر به معنی نظر کنی قدح است

جاهل ، دانا شدست و دانا، جاهل

شیخ ، مکلا شدست و میر، معمم

ما را به رندی افسانه کردند

پیران جاهل شیخان گمراه

فَکَم مِن جَاهِلٍ اَردَی

حَکِیما حِینَ آخَاهُ

فعاقل ما یبل انملة

و جاهل بالیدین یغترف

تعداد ابیات منتشر شده : 500569