سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مپذیر قول جاهل تقلیدی

گرچه به نام شهرهٔ دنیا شد

کز ملافات مردک جاهل

بیخ شادی ز جان و دل بکند

نزدیک عاقلان عسل النحلم

واندر گلوی جاهل غسلینم

جاهل نرسد به پارسائی

بیهوده خله چرا درائی؟

پیران جاهل ، شیخان گمراه

الحمد لله ، الحمد لله

هر که او در عاشقی عالم نشد

تا قیامت همچنان جاهل بماند

هست معلوم عالم و جاهل

که در این روزگار بی حاصل،

یک عالم و صدهزار جاهل

یک صادق و صدهزار کاذب

خاصیت علم سبب سوزی است

شیوه جاهل سبب آموزی است

جاهل آسوده، فاضل اندر رنج

فضل مجهول و جهل معتبر است

 • جستجوی لب دندان چشم زلف رخسار در همه ی آثار
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی امور در همه ی آثار
 • جستجوی ساغر در حافظ
 • جستجوی خال در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی رفیق در همه ی آثار
 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی شب حال استغفار نیست در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 505935