سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

جعد تو نسیم صبحدم را

سرمایهٔ اضطراب کرده

کمند جعد مشکینش که بافد

ز وصل نخل سیمینش که لافد

قلمت روز و شب کشان در پا

طره جعد و گیسوی مفتول

نشسته چو تابان سهیل یمن

سر جعد زلفش سراسر شکن

صبا جعد بنفشه تاب داده

گره از طره سنبل گشاده

جعد او بر پرند کشتیگیر

زلف او بر حریر چوگانباز

زلف راتاب میدهد سنبل

جعد را شانه میزند شمشاد

چهر تو درون جعد مشکین

زیر دو غراب یک حواصل

شمشاد به جعد شانه کردن

گلنار به نار دانه کردن

لعبت زنجیر زلف حلقه جعد

بر جدایی دل نهاد و آرمید

 • جستجوی سخن این است در حافظ
 • جستجوی ساقی در حافظ
 • جستجوی جمشید در همه ی آثار
 • جستجوی اسب در فایز
 • جستجوی جمشید در حافظ
 • جستجوی امید در حافظ
 • جستجوی اصل در مولوی
 • جستجوی ز دلبری نتوان لاف زد به اسانی در حافظ
 • جستجوی مجنون در سعدی
 • جستجوی فدای در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 509490