سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مبین به چشم حقارت به خون دیده ما

که آبروی صراحی به اشک خونین است

نداد بوسه و این با که می توان گفتن؟

که تلخکامی ما ز آن دهان شیرین است

به روشنان چه بری شکوه از سیاهی بخت

که اختر فلکی نیز چون تو مسکین است

به غیر خون جگر نیست بی نصیبان را

زمانه را چه گنه چوننصیب ما این است

رهی ز لاله و گل نشکفد بهار مرا

بهار من گل روی امیر و گلچین است

گر عمر گذاری به نیکنامی

آنگاه تو را عمر جاودانست

عشق بخشد حیات جاویدان

حاصل عمر جاودان عشق است

عشق جانان حیات جان من است

حاصل عمر جاودان من است

زهی عمر دراز عاشقان، گر

شب هجران حساب عمر گیرند

سیلاب گرفت گرد ویرانهٔ عمر

وآغاز پری نهاد پیمانهٔ عمرتعداد ابیات منتشر شده : 380496