سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نباشد جوهری زیباتر از عشق

مبین اینجا حقیقت برتر از عشق

به دست عشق دادم ملک جانرا

صلای عشق در دادم جهان را

مراد از کیمیا تأثیر عشق است

که اکسیر وجود اکسیر عشق است

به برگ لاله رنگ آمیزی عشق

به جان ما بلا انگیزی عشق

تا به چند اندر پی عشق مجازی ؟

چند با یار مجازی عشق بازی ؟ !

الا تا در مقام عشق بازی

تو پنداری مگر این عشق بازی

نفس در پیش عشق سگداریست

نفس در راه عشق بیکاریست

خواص عشق بسیار است، بسیار

جهان را عشق در کار است، در کار

توجه کن به عشق و پیش نه گام

ببین اعجاز عشق قلزم آشام

دعوی عشق و عقل گفتارست

معنی عقل و عشق کردارست

 • جستجوی غزال در همه ی آثار
 • جستجوی خون در اسدی توسی
 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در همه ی آثار
 • جستجوی شکسته در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • جستجوی خانه در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 486293