سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شود روشن بنور عشق اینجا

ابا عشق آید اندر وصل یکتا

یکی گردد بنور عشق جانان

شود در عشق اینجا گاه پنهان

نباشد جوهری زیباتر از عشق

مبین اینجا حقیقت برتر از عشق

به دست عشق دادم ملک جانرا

صلای عشق در دادم جهان را

مراد از کیمیا تأثیر عشق است

که اکسیر وجود اکسیر عشق است

به برگ لاله رنگ آمیزی عشق

به جان ما بلا انگیزی عشق

تا به چند اندر پی عشق مجازی ؟

چند با یار مجازی عشق بازی ؟ !

الا تا در مقام عشق بازی

تو پنداری مگر این عشق بازی

نفس در پیش عشق سگداریست

نفس در راه عشق بیکاریست

خواص عشق بسیار است، بسیار

جهان را عشق در کار است، در کار

تعداد ابیات منتشر شده : 505785