سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ندانم خال او عکس دل ماست

و یا دل عکس خال روی زیباست

خال تو ولی ز روی تو فرد

روی تو به خال نیست در خورد

عذار لاله و خال سیاهش

نشان خال و روی گلعذاریست

رویت آراسته به خال همه

زیر هر خال معنی دیگر

گفتی که دام و دانه دل از کجا ببین

بر روی دوست زلف و برخسار یار خال

خال مشکین نبود بر خورشید

خال بر دیده بود لیک سپید

گر همی خال بایدت ناچار

پور بوبکر را به خال انگار

زیر لب، وقت نوشتن همه کس نقطه نهد

این عجب! نقطه خال تو به بالای لب است

ای خواجه چشم من همه سوی خط است و خال

تو در خیال مال و در اندیشهٔ منال

آنکه را این خبیث خال بُوَد

مؤمنان را کی ابن خال بُوَد

تعداد ابیات منتشر شده : 505935