سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

عسس بیدار ماند، آری چه نیکوست

برای خفتگان، بیدار بودن

انگشت نمایِ خلق بودن

تیرِ شر و فتنه را نشانه

نتوان برخلاف او بودن

آفتابی به گل بر اندودن

فوطه بپوشیئی تا عامه گفت

«شاید بودن کاین صوفیستی»

پری روی از چنان جادو زبانی

جدا بودن نیارستی زمانی

علم ازلی علت عصیان بودن

پیش حکما ز غایت جهل بود

به یتیمان شهر دادن چیز

بیوگان را پناه بودن نیز

بودن و رفتن چنین چکند؟

به چکار آید آن و این چکند؟

به هر سر چشمه ای، هر مرغزاری

همی کردند بودن را شماری

غروری خواهدش بودن به ناچار

که اسباب غرورش هست بسیار

تعداد ابیات منتشر شده : 510165