سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گفتم که کشم پای به دامن در هیهات

پائی که به دام است ز دامن چه نویسد

هیچ کس را نیست بر دامن غباری از رهت

جز صبا را کز غبار توست دامن عنبرین

شدم دیوانه و طفلان کشندم دامن از هر سو

گریبانم ز دست عاشقی چاکست و دامن هم

چند گویند که رسوا شدی از دامن چاک

چاک دل را چه کنم، گیر که دامن دوزم؟

مکش ای باد صبا دامن گل را که نهاد

کار خود بلبل سودا زده بر دامن او

دست در دامن می زن که از این پس همه روز

« خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار »

خواستم در سر مستی شومش دامن گیر

ناگهان سر زد و دامن به میان بر زد و رفت

به سوی خویش از تعظیمشان خواند

به دامن تختهٔ تعلیمشان ماند

هر شب از حسرت ماهی من و یک دامن اشک

تو هم ای دامن مهتاب پر از پروینی

بود دامن به دست صد خس این گلهای رعنا را

گل یکرنگ دامن از خسان برچیدهٔ من کو


 • جستجوی غزال در همه ی آثار
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی پیکان آب داده کند رخنه در زره در سعدی
 • جستجوی جمشید در همه ی آثار
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 365497