سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در خموشی همه صلح است ، نه جنگ است اینجا

غنچه شو، دامن آرام به چنگ است اینجا

بر سر آزاده ام نه صلح و نه جنگ است

در دل آسوده ام نه مهر و نه کین است

در مرحلهٔ شوق نه ننگ است و نه ناموس

در مسالهٔ عشق نه مشک است و نه زیب است

نه به دستش در خم و نه به پایش در عطف

نه به پشتش در، پیچ و نه به پهلو در، ماز

نه گردون است و در رفعت چو گردون است بی آفت

نه یزدان است و در قدرت چو یزدان است بی همتا

نه فلک با همه اختر که در اوست

نه صدف با همه گوهر که در اوست

نه یک شاهی، که صد شمسی، همه رخشنده در مجلس

نه یک شخصی، که صد جیشی، همه جوشنده در هیجا

نه بر تو هست مشفق تر کس از وی در همه عالم

نه وی را هست مخلص تر کس از تو در همه لشکر

دو تکز در شکم هریک ، نه بیش و نه کم

نه در ایشان ستخوانی، نه رگی، نه عصبی

خداوندی ، که او را نیست در کل جهان مانند

نه در دولت ، نه در نعمت ، نه در آلا ، نه در نعما

تعداد ابیات منتشر شده : 112595