سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گمان ها همه راســــت مشمر ز دور

که بس ماند از دور شیون به سور

خدای چشم بد از شهریار دور کناد

که دور به بود از شهریار جسم بدان

دور گذران بر حسب رای شما باد

دور گذران کی گذر از رای شما کرد

مه بدر نماید چو زخورشید شود دور

من کز تو شوم دور نمایم چو هلالی

وصل تو اجل را ز سرم دور همی داشت

از دولت هجر تو کنون دور نماندست

همیشه تا نتوان کرد حصر دور فلک

تو را چو دور فلک باد عمر نا محصور

دف که او گرد نمی گشت به دور مجلس

می رود دور کنان جانب مجلس بشتاب

منش ببینم و از دور رخ نهم بر خاک

مرا ببیند و از دور رخ بگرداند

گو لاف سحر زن که به این فکرهای دور

در دور خویش دعوی اعجاز می توان

همچو گوهر گر دلم از سنگ گردد، دور نیست

دور از مژگان ابر نوبهار افتاده ام

 • جستجوی عشق در باباطاهر
 • جستجوی سر آنم که گر ز دست برآید در همه ی آثار
 • جستجوی صوفی در حافظ
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی روز هیجا که برکشی ز نیام در فرخی سیستانی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی هر که چیزی دوست دارد در همه ی آثار
 • جستجوی وصل در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 500884