سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گر چه از کوی وفا گشت به صد مرحله دور

دور باد آفت دور فلک از جان و تنش

چو دور از من نهٔ یا رب مرا مپسند دور از خود

بنزدیکیت جمعم کن که دور از تو پریشانم

قومی متشککند و قومی به یقین

از کوی تو دور دور دور افتادند

تا بداند سعد و نحس بی خبر

دور تست این دور نه دور قمر

صحبتی ز آویزش اغیار دور

راحتی ز آمیزش تیمار دور

گوبزن مرمرا و دور مکن

گوبکش مرمرا و دور مران

بس که خوردیم تازیانۀ دور

پا کشیدیم بر کرانۀ دور

خویشتن را مکن ز خویشان دور

میکن آزار خویش ازیشان دور

تا دوام روزگار از دور باشد

دور دولت باد دایم روزگارت

چو ماندم (من) زسلطان جهان دور

بسان بلبلم از بوستان دور


 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630