سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به دور فتنهٔ عصر کهن ، او

به دور فتنهٔ عصر روان من

حالی خوش است کام حریفان به دور جام

گر دور روزگار نیابد تحولی

تا به یک زخمش ز شیرین ساخت دور

وز سریر عشرتش انداخت دور

کزان خوبرو، چشم بد دور باد

غلط دور گفتم که خود کور باد

به دور آمد شرابی چون دل پاک

روان افروز دور از هر هوسناک

حاصلی، زین دور غم فرجام، نیست

در جهان دوری، چو دور جام نیست

چون شوی دور از حضور اولیا

در حقیقت گشته ای دور از خدا

چشم بد دور از چنان رویی

که از او چشم دور نتوان کرد

چشم بن دور از چنان رویی

که از او چشم دور نتوان کرد

دور طرب، افسوس! که بگذشت، هلالی

دور دگر آمد، غم دوران بکه گویم؟


 • جستجوی باد صبا در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی صبا در عطار
 • جستجوی انتظار در سعدی
 • جستجوی یکبار در حافظ
 • جستجوی زلف مشکی در همه ی آثار
 • جستجوی مژگان در عراقی
 • جستجوی شاهوش در حافظ
 • جستجوی دولت جاوید در حافظ
 • جستجوی دور در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 361617