سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به دور فتنهٔ عصر کهن ، او

به دور فتنهٔ عصر روان من

وان تشنه جگر ستاده از دور

بر آب نظر نهاده از دور

حالی خوش است کام حریفان به دور جام

گر دور روزگار نیابد تحولی

تا به یک زخمش ز شیرین ساخت دور

وز سریر عشرتش انداخت دور

کزان خوبرو، چشم بد دور باد

غلط دور گفتم که خود کور باد

به دور آمد شرابی چون دل پاک

روان افروز دور از هر هوسناک

حاصلی، زین دور غم فرجام، نیست

در جهان دوری، چو دور جام نیست

چون شوی دور از حضور اولیا

در حقیقت گشته ای دور از خدا

چشم بد دور از چنان رویی

که از او چشم دور نتوان کرد

چشم بن دور از چنان رویی

که از او چشم دور نتوان کردتعداد ابیات منتشر شده : 375466