سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دو لاله زیر دو سنبل دو روز زیر دو شب

دو نور زیر دو ظلمت دو صبح زیر دو شام

دو نافه زیر دو عنبر دو نقطه زیر دو جیم

دو حبّه زیر دو خرمن دو دانه زیر دو دام

دو بحر مکارم ، دو چرخ مناقب

دو گرد سپه کش ، دو شیر دلاور

دو اهل فضل و دو آزاده و دو ممتحنیم

دو خیره رای و دو خیره سر و دو خیره بصر

دو پستانش دو نار اندر دو بستان

دو رخ همچون دو شمع اندر شبستان

هر دو گریانیم و هر دو زرد و هر دو در گداز

هر دو سوزانیم و هر دو فرد و هر دو ممتحن

دو بهادر، دو مرد مردانه

دو دلیر و دو شیر فرزانه

دو چشمش تعالی دو جادوی لاهی

دو زلفش تبارک دو هندوی لاعب

بیفزود در نسل خوارزمشاهی

دو مقبل ، دو مقصد ، دو سرور ، دو اختر

شده دو جزع یمانی دو حقهٔ یاقوت

شده دو نرگس شهلا دو لالهٔ احمر

تعداد ابیات منتشر شده : 510165