سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نواپروردهٔ عجزیم بیدل

درین دریا خم هر موج چنگیست

صبوحی تا شدت بنده، چه بنده؟ بندهٔ بیدل

چه بیدل؟ بیدلِ عاشق، چه عاشق؟ عاشق حیران

خیال اندیش دیداریم بیدل

شب ما دلنشین آفتابست

بیدل امروز در مسلمانان

همه چیز است لیک ایمان نیست

دهان یار ناپیداست بیدل

به فهم خود تأمل می توان کرد

شوقی ست ترانه سنج فطرت

بیدل سر آفرین ندارد

هرکجاگردکند شمع خیالم بیدل

شعله از شرم نشیند پس زانوی چراغ

وداع قافلهٔ اعتبارکن بیدل

همین صدای جرس دیده اند دنیا را

هر چه از جنس نقش پا پیداست

بیدل خاکسار را ماند

اینکه مختار فعل نیک و بدیم

بیدل آیین اختیار نبود

تعداد ابیات منتشر شده : 510165