سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نه در رسم او راه گیرد نفاق

نه در راه او راه یابد ریا

بشارت بر به کوی می فروشان

که حافظ توبه از زهد ریا کرد

در میخانه ببستند خدایا مپسند

که در خانه تزویر و ریا بگشایند

گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود

تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود

خوش می کنم به باده مشکین مشام جان

کز دلق پوش صومعه بوی ریا شنید

من و همصحبتی اهل ریا دورم باد

از گرانان جهان رطل گران ما را بس

بی ریا در ره طلب نه پای

خالصا مخلصاً برای خدای

ای برهمن بنگر معبد صوفی و ریا

کاین طرف دیر بت و برهمنی ساخته اند

ازان به میکده برگشتم ازحرم، کانجا

کسی کرشمهٔ زرق و ریا نمی آرد

عرض کردیم به زاهد که ریا نفروشد

کفر اندودهٔ اسلام به ما نفروشد

 • جستجوی رهایی در همه ی آثار
 • جستجوی شهرت در بیدل دهلوی
 • جستجوی گریه در همه ی آثار
 • جستجوی منتظر در همه ی آثار
 • جستجوی جانا در همه ی آثار
 • جستجوی ابلیس در همه ی آثار
 • جستجوی بیمار در همه ی آثار
 • جستجوی معتاد در همه ی آثار
 • جستجوی غم در همه ی آثار
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508095