سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

حذر کن زانکه ناگه در کمینی

دعای بد کند خلوت نشینی

گر شدم خرم به وصلش دور نیست

زانکه از هجرش بسی غم یافتم

بهرهٔ تو مشتری دهاد سلامت

زانکه زحل بهرهٔ عدوت بلا داد

«هر هلاک امت پیشین که بود

زانکه بر جندل گمان بردند عود»

مسکن تو گر بهشت باشد نشگفت

زانکه ملک را بهشت باد معدن

زانکه یک عید نیست در علام

که در او صد هزار ماتم نیست

هیچ کس را به بخت فخری نیست

زانکه او جفت نیست با فرهنگ

در چمن نرگس سرمست خراب افتادست

زانکه اندر قدح لاله مدامست امروز

بنکوه مرا اگر ندانم

به زانکه تو بی خرد برآنی

اندرین ایام تاریخ ظفر باید نبشت

زانکه دوران ظفر دوران سلطان سنجرست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165