سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بندگیش زندگی آمد تمام

زندگی این باشد و بس والسلام

هزار شکر که از رنج زندگی آسود

وجود خسته و جان ستم کشیده من

بوسه تو به کام من کوه نورد تشنه را

کوزه آب زندگی توشه راه کردنست

گاه به گاه پرسشی کن که زکات زندگی

پرسش حال دوستان گاه به گاه کردنست

کیفیت زندگی نمی فهمی

تا با غم عشق بر نمیـٰائی

به روی تربت من برگ لاله افشانید

به یاد سینه خونین داغ دیده من

آتشی خوشتر زآب زندگی

کان بود هم جان و هم ایمان ما

چست ببندد کمر بندگی

بندگیی مایه صد زندگی

پروای پنج روز جهان کی کنم که عشق

داده نوید زندگی جاودانیم

شب آلودگی، روز شرمندگی

معاذ الله از اینچنین زندگی

 • جستجوی زندگی در همه ی آثار
 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • جستجوی با معنی در شیخ محمود شبستری
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی که نه خستش پا، نه فشردش دست در همه ی آثار
 • جستجوی هوش در عبید زاکانی
 • جستجوی آهن در حافظ
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی شمع در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 61610