سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بر آن دست بر پای باشد کریمی

بنای کریمی است گویی بنانش

زهرا آن اختر سپهر رسالت

کاو را فرمانبرند ثابت و سیار

از کریمی چو در آید بر او زایر او

از کریمی چو شمن گردد و زایر چو صنم

ای جوادی که همه میل سوی جود کنی

ای کریمی که همه راه کریمی سپری

سازنده کار گنبد اخضر

خنیاگر بزم زهره زهرا

ای کریمی کامیدواران را

همه لفظ تو مرحبا باشد

نشان کریمی و آزادگیست

بر آوردن مردم ممتحن

حیدر رزم فلک را ، که نسب مریخست

عاشق شیفتۀ زهرۀ زهرا دیدم

کریمان دست در خوان کریمی

که بر خوانش نظر دارند کریمان

بسا دون بخیلا، که می بخورد

کریمی به جهان در پراگنیدتعداد ابیات منتشر شده : 373712