سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گرچه بی ساز است ساز مطرب عشاق ما

گر نوازد ساز ما با ساز گردد عاقبت

چون خبر دارم ز ساز زندگی

با تو گویم چیست راز زندگی

مرا از پردهٔ ساز آگهی نیست

ولی دانم نوای زندگی چیست

ترانه غزل شهریار و ساز صباست

بزن که سوز دل من به ساز میگوئی

ز سر در، مجلسی نو، ساز کردند

همه ساز طرب آغاز کردند

بزن که سوز دل من به ساز میگوئی

ز ساز دل چه شنیدی که باز میگوئی

ساز در دست تو سوز دل من می گوید

من هم از دست تو دارم گله چون ساز امشب

سازنده اگرچه ساز نیکو سازد

اما بی ساز ساز چون بنوازد

ساز و سازنده هر دو می باید

ورنه بی ساز کی نوازد ساز

صدق و صفاست زندگی نشوونماست زندگی

«تا ابد از ازل بتاز ملک خداست زندگی»

تعداد ابیات منتشر شده : 510165