سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آهو قلمش ز ساق دادی

وز جلد سرین ورق گشادی

کای مرجان ساق لعل منقار

لعل تو گهر ز خاک بردار

گردن ز حلی بلند آواز

ساق از خلخال نغمه پرداز

عقدت علی ساق الحمام صغارها

لکن یسهل اصعب الاشیاء

همیشه بیک ساق موزه درون

یکی خنجری داشتی آبگون

دستی بکشم به ساق پایت

سیگار بپچم از برایت

وان لاله رخان ارغوان ساق

نیز از دل و جانش گشته مشتاق

کدوئی است او گردن افراخته

ز ساق گیائی رسن ساخته

ببین شرح تجرید ساق و بدن

بگو حکمت العین چشم و دهن

از عکس ساق و ساعدکان بلورکردی

کریاس آستان را کرباس آستین را

 • جستجوی خواجو در همه ی آثار
 • جستجوی جان در همه ی آثار
 • جستجوی چو شمشیر پیکار در سعدی
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی صبح در همه ی آثار
 • جستجوی بی قرار در همه ی آثار
 • جستجوی قهر در سعدی
 • جستجوی برق در سعدی
 • جستجوی گاه مستی و گاه خرابی تو در اوحدی
 • جستجوی برخیز در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 507660