سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آهو قلمش ز ساق دادی

وز جلد سرین ورق گشادی

کای مرجان ساق لعل منقار

لعل تو گهر ز خاک بردار

گردن ز حلی بلند آواز

ساق از خلخال نغمه پرداز

عقدت علی ساق الحمام صغارها

لکن یسهل اصعب الاشیاء

همیشه بیک ساق موزه درون

یکی خنجری داشتی آبگون

دستی بکشم به ساق پایت

سیگار بپچم از برایت

وان لاله رخان ارغوان ساق

نیز از دل و جانش گشته مشتاق

کدوئی است او گردن افراخته

ز ساق گیائی رسن ساخته

ببین شرح تجرید ساق و بدن

بگو حکمت العین چشم و دهن

از عکس ساق و ساعدکان بلورکردی

کریاس آستان را کرباس آستین را

 • جستجوی برگ عیشی به گور خویش فرست در سعدی
 • جستجوی یار در سعدی
 • جستجوی چاره در مولوی
 • جستجوی الا یا ایها ساقی در حافظ
 • جستجوی ناصر بوری پور در همه ی آثار
 • جستجوی نصیحت در همه ی آثار
 • جستجوی تو مرا در حافظ
 • جستجوی ای باد صبا در سعدی
 • جستجوی ت در همه ی آثار
 • جستجوی حساب در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508095