سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ای که گوئی که ترک رندی کن

رند سرمست آنچنان نکند

مژدگانی که عاشق سرمست

می فراوان برای ما آورد

ناوک آه عاشق سرمست

هر چه انداخت بر نشان افتاد

عاشق که بود غلام معشوق

سرمست علی الدوام معشوق

نرگسش سرمست در غارتگری

سوده مشک تر، به گلبرگ تری

حریف سید سرمست اویم

ز جام عشق او مستم دگر بار

زهی در حسرت آن چشم مخمور

فتاده نرگس سرمست رنجور

شاهد ماست ساقی سرمست

نعمت الله گرفته در آغوش

شادی روی ساقی سرمست

دوش تا روز بود نوشانوش

دادی بستانم از تو گر هیچ

سرمست درآرمت به آغوش


 • جستجوی امید کاظم زاده در همه ی آثار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی جنگ در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خاک پا در همه ی آثار
 • جستجوی رجعت در همه ی آثار
 • جستجوی وارث در همه ی آثار
 • جستجوی دیو در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712