سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مرا بغیر تو اندر جهان دگر کس نیست

بجز تو دل ندهم کز تو خوبتر کس نیست

گر تو پنداری که جز تو غمگسارم نیست هست

ور چنان دانی که جز تو خواستگارم نیست هست

یا به جز عشق تو از تو یادگارم هست نیست

یا قدم در عشق تو سخت استوارم نیست هست

شب نیست کز تو بر سر هر کو نفیر نیست

و اندیشه تو در دل برنا و پیر نیست

اگر تو سرو بالائی تو را من دوست می دارم

که چون تو سرو بالائی نمی بینم، نمی بینم

از تو بود راحت بیمار تو

نیست به غیر از تو پرستار تو

شمشیر تو برنده و دست تو دهنده

فرمان تو پاینده و بخت تو توانا

همت تو هست همچو رای تو عالی

دولت تو هست همچو بخت تو والا

شغل تو چو رای تو قوی باد

بخت تو چو عمر تو جوان باد

قدر تو بیشی کند، کردار تو پیشی کند

بخت تو خویشی کند، گفتار تو بالا کند

تعداد ابیات منتشر شده : 112565