سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بادهٔ تلخ کهنم آرزوست

ساقی سیمین ذقنم آرزوست

نی غم زر دارم و نی سیم فیض

دلبر سیمین بدنم آرزوست

بر آن صورت چو صنعت کرد لختی

بدوسانید بر ساق درختی

گرد قصرش کتابهٔ سیمین

ثانی اثنین کهکشان باشد

همانا صحبت این نازنینان

سمن رخسارگان سیمین سرینان

رخساره فراز سرو سیمین

مانند شکفته گلستانی

مگر فواره سر بر اوج سوده

نگاری ساعد سیمین نموده

قفس بلبلان سیمین بال

سقف این سبزبام طارم کن

ساق او ماهی سقنقورست

که تقاضا کند بدو عنین

هنوز سیب سیمین نارسیداست

هنوزم درج لولو بی کلید است

تعداد ابیات منتشر شده : 501619