سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شاه جنت بزم رضوان حاجب غفران پناه

سدرهٔ ماوای معلی آشیان طهماسب شاه

دعای شاه ناظر بر زبان راند

به او شاه جهاندان آفرین خواند

بیعتی شاه باد دست جهان کز جهان

پای ستم عدل شاه تا شب محشر شکست

راز دار و راز ما بیت الحرم

سوز ما هم ساز ما بیت الحرم

چنان کز خیبر آمد شاه مردان خرم و خندان

به دولت شاه عباس آنچنان از قندهار آمد

ز بس که دل کشدش سوی شاه ینداری

فکنده شاه جهان در عروق او قلاب

دولت بالد به شه نه شاه به دولت

افسر نازد به شه نه شاه به افسر

دم سحر حلال بیت دامست

که بیت لایقش بیت الحرامست

شاه فلک بر گاه نو داده جهان را جاه نو

چون حصن دین را شاه نو بنیان نو پرداخته

خود سپاه پیل در بیت الحرم گو پی منه

خود قطار خوک در بیت المقدس گو میاتعداد ابیات منتشر شده : 414990