سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دیده در هجر تو شرمندهٔ احسانم کرد

بس که شب ها گهر اشک بدامانم کرد

امشب شب قدرتست بشتاب

قدر شب قدر خویش دریاب

دست بر زلف زدم، شب بود، چشمش مست خواب

برقع از رویش گشودم تا درآید آفتاب

شب چو بوسیدم لب گلگون او

گشت لرزان قامت موزون او

شب بدخواه را عقوبت زاد

شب شنودم که باشد آبستن

با او گفتی حکایت شب

شکر روز و شکایت شب

گفتمش : ای روی تو صبح امید

در دل شب بوسه ما را که دید؟

بوسه را شب دید و با مهتاب گفت

ماه خندید و به موج آب گفت

همه روز ه ام یار و مونس توئی

شب تیره ام شمع مجلس توئی

به غیر از خیال رخ دلبرش

نیامد شب تیره کس بر سرشتعداد ابیات منتشر شده : 373712