سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آخر شب این دو بدبخت نژند

زیر دیواری به یکدیگر رسند

شب آمد سازگار عشقبازان

شب آمد رازدار عشقبازان

داستان شب هجران تو گفتم با شمع

آنقدر سوخت که از گفته پشیمانم کرد

جانم به فغان چو مرغ شب می آید

وز داغ تو با ناله به لب می آید

دیده در هجر تو شرمندهٔ احسانم کرد

بس که شب ها گهر اشک بدامانم کرد

من تو را منقبت کنم شب و روز

خاصه دراینچنین شبی فیروز

امشب شب قدرتست بشتاب

قدر شب قدر خویش دریاب

دست بر زلف زدم، شب بود، چشمش مست خواب

برقع از رویش گشودم تا درآید آفتاب

سازندهٔ گوهر شب افروز

روزی ده جانور شب و روز

اول شب بوحنیفه درگذشت

شافعی آخر شب از مادر بزاد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165