سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

عشق و مهر وخال و زلف و روی و چشم و خط و لب

ور زو کار و بوی و مال و بوس و بین و خار و خای

خداوندا! یکی بنگر به باغ و راغ و دشت و در

که گشته از خوشی و نیکویی و پاکی و خوبی

من بدانم علم و دین و علم طب و علم نحو

تو ندانی دال و ذال و راء و زاء و سین و شین

به نیل و دوده و گلغونه و مداد مزین

به زر و نقره و شنگرف و لاجورد منمّق

که کن و بارکش و کارکن و راهنورد

صفدر و تیزرو و تازه رخ و شیرآواز

ز گنج و گوهر و خلخال و یاره

ز تاج و تخت و طوق و گوشواره

شب و شمع و شکر و بوی گل و باد بهار

می و معشوق و دف و رود و نی و بوس و کنار

در بار و مشکریز و نوش طبع و زهر فعل

جانفروز و دلگشا و غمزدا و لهوتن

وفا و همت و آزادگی و دولت و دین:

نکوی و عالی و محمود و مستوی و قوی

بلا و نعمت و اقبال و مردمی و ثنای

بری و آری و توزی و کاری و دروی


 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی چرخ و فلك در حافظ
 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی حاصل در همه ی آثار
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 365483