سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

جز از اینسان حلال نیست شراب

هر که نوشد جز این شراب حرام

شاه بر لب نهاد جام شراب

آن گدا بی شراب مست و خراب

خوردم شراب عشقش یک ساغر و هنوز

اندر سر منست خمار شراب او

خوردم بسی شراب وصالش، کنون مرا

حاصل از آن شراب سر پر خمار ماند

گر اندکی به شراب و سماع میلم بود

سماع باز ستاند و شراب بازگرفت

توئی حکیم وکلامت شراب معرفت است

حکیم و سفسطه اش نیست جز شراب حمیم

مهمان رسیده باده ندارم ز مکرمت

با چون خودی نمای مرا یا شراب ده

خدایگانا مهمان بنده بودستند

تنی دو دوش به سیکی و نقل و رود و شراب

پختهٔ عشقم شراب خام خواهی زان کجا

سازگار پخته جانا جز شراب خام نیست

خوشا کسی دم آب بی شراب نخورد

دمی که جام شراب نداشت، آب نخورد


 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی فراق در عنصری
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی بیا عقل در عبید زاکانی
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی ثمین در همه ی آثار
 • جستجوی چگونه ای در وحشی بافقی
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712