سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

زنجیر معنبر تو دام دل ماست

عنبر ز نسیم او غلام دل ماست

هر درد که زین دلم قدم بر گیرد

دردی دگرش بجای در بر گیرد

در عشق تو چون خطی بنام دل ماست

گویی که همه جهان بکام دل ماست

یارب ز شراب عشق سر مستم کن

در عشق خودت نیست کن وهستم کن

بسا عقل آسوده دل را که کرد

سراسیمه یک قطره از جام تو

گاهی که به طینت خود افتد نظرم

گویم که من از هر چه در عالم بترم

پیر انصار از شراب شوق خورده جرعهٔ

همچو مجنون گرد عالم مست حیران آمده

کشته گشتند عاشقان و هنوز

نشنیده است هیچکس بویش

گر درد دهد بما و گر راحت دوست

ا ز دوست هر آنچیز که آید نیکوست

شد دلم ذرّه وار در هوست

دلم این ذرّ در هوای تو باد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165