سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اتصالاتی میان شمعها

که نیاید بر زبان و گفت ما

آنک یک دیدن کند ادارک آن

سالها نتوان نمودن از زبان

آنک یک دم بیندش ادراک هوش

سالها نتوان شنودن آن بگوش

چونک پایانی ندارد رو الیک

زانک لا احصی ثناء ما علیک

پیشتر رفتم دوان کان شمعها

تا چه چیزست از نشان کبریا

می شدم بی خویش و مدهوش و خراب

تا بیفتادم ز تعجیل و شتاب

ساعتی بی هوش و بی عقل اندرین

اوفتادم بر سر خاک زمین

باز با هوش آمدم برخاستم

در روش گویی نه سر نه پاستم

شمع کافورییست پنداری

در یکی تشت سیم بگذاری

رخسار تو شمع کایناتست

وز قند تو شور در نباتست


 • جستجوی سیمین ساق در همه ی آثار
 • جستجوی ای مرغ سحر نماد چه مفایمی است در سعدی
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی فال حافظ در حافظ
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی سکوت در همه ی آثار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی سایه در همه ی آثار
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی امید در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712