سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

فخر آل طغان یزک که فلک

فلک الدولتش خطاب کند

برگستوان خویش کند چرخ لاجورد

پروین کند پشیزهٔ برگستوان خویش

بر محیط فلک عروج کند

وز مسام ملک خروج کند

پر مدح کند هزار دیوان

پر شکر کند هزار دفتر

دهر در یاریش کند تفریط

چرخ در خواریش کند افراط

هم به تن شکر استطاعت کن

هم بدل شکر این بضاعت کن

شکر قدرت قدرتت افزون کند

جبر نعمت از کفت بیرون کند

دل، که سیمرغ را شکار کند

چرخ زالش چگونه خوار کند؟

پیوسته فلک تهیه نیش کند

تا سینه ارباب هنر ریش کند

شکر دل رحمت و خلوص و رضاست

دیدن عجز از آنکه شکر خداست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165