سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

فرخ نبود شکستن عهد

اندیشه کن از شکستن مهد

نگارا چند ازین پیمان شکستن

ز پیشانی دل سندان شکستن

یک روز در شکستن هیزم دلیر بود

امروز در شکستن دشمن دلاور است

شکست دستی کاندر سخن ید بیضا

پی شکستن فرعونیان به کار آورد

تو سنگی خواهم از ننگ تو رستن

به سنگی گوهر قدرت شکستن

بگفت این پس به زخم سنگ خاره

خلیل آسا شکستن پاره پاره

ز شغل بت شکستن چون بپرداخت

به آب چشم و خون دل وضو ساخت

آمدش پیغام از دولت که رو

تو ز منع این ظفر غمگین مشو

کاندرین خواری نقدت فتحهاست

نک فلان قلعه فلان بقعه تراست

بنگر آخر چونک واگردید تفت

بر قریظه و بر نضیر از وی چه رفت

تعداد ابیات منتشر شده : 504887