سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سپه را چو مهتر سبکسر بود

شکستن گهِ کین سبکتر بود

همانا کنون زورم افزونترست

شکستن دل من نه اندرخورست

سرمست می موعظتت بهر شکستن

بر سنگ ندامت بزند جام ملاهی

بخوردند سوگندهای گران

که پیمان شکستن نبود اندران

هرکه برگش دهد شکستن دل

بشکند شاخ عمر و بر نخورد

ای در از اشکست خود بر سر مزن

کز شکستن روشنی خواهی شدن

گر نپرسی حال من عیبی نباشد

کین شکستن خود نیرزد مومیایی

جلوه آنجاکه بهار چمن بیرنگیست

صیقل آینه موقوف شکستن کردند

نه از نادرستان شکستن رسید

نه از ناکسان زخم دستش رسید

خودپرستی راه شیطان آمده

بت شکستن کار مردان آمده

تعداد ابیات منتشر شده : 510165