سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هست به دور تو عقل نام شکسته

کار شکسته دلان تمام شکسته

خوی تو در جفا شکسته

عهدت کمر وفا شکسته

مائیم و دل شکسته چون دوست

پیوسته شکسته دوست دارد

مائیم و دل شکسته چون یار

پیوسته شکسته دوست دارد

مائیم و دلی شکسته چون یار

پیوسته شکسته دوست دارد

در غریبی شکسته شد خواجو

آن غریب شکسته را دریاب

ای راحت روح هر شکسته

بخشای به لطف بر شکسته

پیوسته ز غم شکسته بودم

این لحظه شدم بتر شکسته

ای بار غمت شکسته پشتم

تو رخ ز شکسته برشکسته

یارب چه شکسته دل شدستم

از ننگ شکسته نام ارانتعداد ابیات منتشر شده : 373712