سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هست به دور تو عقل نام شکسته

کار شکسته دلان تمام شکسته

ای آمده جان هر شکسته

می ده ز شکسته بر شکسته

خوی تو در جفا شکسته

عهدت کمر وفا شکسته

آن کشتی عافیت شکسته

بر تخت شکسته ای نشسته

مائیم و دل شکسته چون دوست

پیوسته شکسته دوست دارد

مائیم و دل شکسته چون یار

پیوسته شکسته دوست دارد

مائیم و دلی شکسته چون یار

پیوسته شکسته دوست دارد

ای آرزوی دل شکسته

ما در دل تو شکسته بسته

در غریبی شکسته شد خواجو

آن غریب شکسته را دریاب

ای راحت روح هر شکسته

بخشای به لطف بر شکسته

تعداد ابیات منتشر شده : 505935