سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چون حبابم شیشهٔ دل هرکجا خواهد شکست

آن سوی نه محفل امکان صدا خواهد شکست

در چمن گر طرف دامانت صبا خواهد شکست

بررخ هربرگ گل رنگ حیا خواهد شکست

چو مومیایی من در شکست خود بسته است

گر از شکست نترسم، رواست همچو حباب

ندانم در شکست طرهٔ مشکین چه پردازد

که گر دامن شکست آیینه دار کج کلاهان شد

زاهد، که بادش ، آفت ایمان شکست و ریخت

تا شیشه بشکند دل مستان شکست و ریخت

از غم نمی خورد دل اهل جنون شکست

در حیرتم که خاطرم از غصه چون شکست

از شکست خود چرا افتاده غافل در لباس؟

در شکست خاطرم آن کس که دامن برشکست

خبر چه بود؟ شکست عدو که گفت ؟ بشیر

عدو شکست چِسان خورده؟ گشت زیر و زبر

شب گریه ام به آن همه سامان شکست و ریخت

کزهرسرشک شیشه ی توفان شکست و ریخت

اشکم ز دیده ریخت به حال شکست دل

مشکل غمی که عشق تو آسان شکست و ریخت

تعداد ابیات منتشر شده : 508725