سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هر که عاشق نشد تمام نگشت

وانکه در عشق پخت خام نگشت

عشق خواند ترا به عالم محو

عقل گوید ز فقه و منطق و نحو

مرد عاشق ز عشق گویا شد

گل ببین کو ز گل چه بویا شد؟

گرمی از عشق جوی، اگر مردی

هر که عاشق نشد، زهی سردی!

عشق روی و ز نخ نمیگویم

با تو از برف و یخ نیمگویم

مرد در راه عشق مرد نشد

تا لگد کوب گرم و سرد نشد

عاشقان عشق را به جان جویند

عاقلانند غافلان از عشق

دل او خازن خزانهٔ عشق

سر او مرغ آشیانهٔ عشق

شود از غیر عشق بیگانه

آنکه با عشق آشنا گردد

دلت گر ماجرای عشق ورزد

درونت گر هوای عشق ورزدتعداد ابیات منتشر شده : 373712